Регистър на дейностите на администратор на лични данни

 1. Цели за обработване на лични данни
  Администраторът обработва лични данни за следните цели:
  ● За нуждите на предоставяне на услугите, предлагани от дружеството както и за изпълнение на сключените от дружеството договори с потребители;
  ● За подбор и наемане на служители на трудови договори, както и за подбор на контрагенти по граждански договори;
  ● За изпълнение на своите задължения по Закона за счетоводство;
  ● За изпълнение на своите задължения по законите, уреждащи трудовоправните и осигурителни задължения на дружеството като работодател и осигурител;
 2. Описание на категории субекти и категории лични данни
  Администраторът обработва лични данни на следните категории субекти:
  ● Клиенти
  ○ Име;
  ○ Имейл адрес;
  ○ Телефон за връзка;
  ○ Когато е приложимо:
  ■ Данни от документ за самоличност;
  ■ ЕГН ил идруг идентификационен номер;
  ■ Адресл
  ■ Данни за участие в търговски дружества; юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица.
  Личните данни на клиенти се пазят в срок от 5 години, считано от момента на сключване на договор с клиента, след което се заличават.
  ● Потребители
  ○ Име;
  ○ Имейл адрес;
  ○ Телефон;
  ○ Данни от трафик
  Данните за потребители се пазят за срок не повече от 2 години, след което се заличават.
  ● Кандидати за работа и служители
  ○ Име;
  ○ Имейл;
  ○ Телефон;
  ○ Възраст;
  ○ Трудов стаж;
  ○ Данни за здравето при администриране на болнични листове и други документи, относими към трудови правоотношения.
  Данни за кандидати за работа се заличават в срок от 1 година от събирането им. Данни за служители и контрагенти на граждански договор се пазят за срок от 3 години от прекратяване на правоотношението със субекта.
 3. Категории получатели, пред които данните могат да бъдат разкривани
  Адвминистраторът може да разкрива лични данни на трети лица в следните хипотези:
  ● На вписани съобразно Закона за адвокатурата адвокати – за нуждите на изпълнение на договори с клиенти;
  ● На държавни и общински органи, когато Закона налага това или за нуждите на изпълнение на договори с клиенти;
  ● На доставчици на информационни услуги, използвани от администратора, изпълняващи ролята на обработващи лични данни.
 4. Технически и организационни мерки
  Администраторът прилага следните мерки, осигуряващи сигурност на обработването на лични данни:
  ● псевдонимизация и криптиране на личните данни
  Прилага се по отношение на даните за трафик и данните от потребители за нуждите на директния маркетинг.
  ● способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
  Личните данни, събирани от Администратора, се обработват по електронен път от обработващи лични данни, използващи сървъри с възможност за възстановяване на заличена информация – “backup”.
Cargo Transport logo

Cargo Transporter се отличава с коректно отношение към клиентите си, бърза реакция и възможност за изпълнение на всякакъв вид поръчки.

Поискайте бърза оферта
Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. Може да разберете повече от нашите "Общи условия за ползване на сайт".