Общи условия за клиенти

Начало > Общи условия за клиенти

Общи условия за клиенти

1. „Карго Транспортер“ ООД, наричано по-долу за краткост „спедитор”, приема да организира, от свое име, но за сметка на товародателя, само като спедитор, превоза на описания в заявката товар, при условията на настоящата заявка-договор. Спедиторът не носи отговорност за невярно и/или неправилно попълване на заявката от страна на товародателя. При установени разлики в теглото и/или размера на товара от заявеното, всички допълнителни разходи са за сметка на товародателя, а ако превозеният товар надвишава договореното количество, товародателят дължи допълнително навло, пропорционално на първоначално договореното.

2. Товародателят дължи на спедитора обезщетение за всички преки и непосредствени вреди, произтичащи от невярно и/или непълното попълване на заявката.

3. Спедиторът не носи отговорност при повреда или изгубване на товара, освен ако повредите или загубите са настъпили по негова вина. 

4. Спедиторът и/или превозвачът не носят отговорност за закъснения при товарене и/или доставка, причинени от природни бедствия, затворени пътища, войни, стачки, ембарго, актове на държавни органи и други форсмажорни обстоятелства.

5. Всички цени оферирани за транспорт от „Карго Транспортер“ ООД са без начислено ДДС в зависимост от релацията /във или извън EU/.

6. При отказ от направена заявка  за транспорт в рамките на 24 часа преди товарене товародателят дължи еднократна неустойка в размер от 200 EUR.

7. При отказ от направена заявка в деня на товарене, товародателят дължи еднократна неустойка в размер на 300 EUR.

8. Евентуален престой на автомобила над 6 часа в пункта за натоварване и над 12 часа в пункта за разтоварване по причина, които не зависят от превозвача, се заплащат от товародателя на „Карго Транспортер“ ООД под формата на допълнително навло в размер на 100 ЕUR за първите започнати 12 часа и по 150 EUR за всеки следващи 12 часа.

9. При пренасочване на автомобил и/или връщане от първоначално заявен товарен/разтоварен или друг пункт, за всеки направен допълнителен пробег се заплаща по 1.50 ЕUR без ДДС на всеки пропътуван километър, над първоначално  договореното навло.

10. Товародателя се задължава да заплати дължимото навло в размера и съгласно условията на тази заявка..

11. Товародателя заявява, че е запознат и приема горепосочените условия на спедитора.

 

 

Дата:……………………..                                Подпис и печат на товародателя …………………………..

 

Дата…………………….                                  Подпис и печат на спедитора:…………………………………               

Cargo Transport logo

Cargo Transporter се отличава с коректно отношение към клиентите си, бърза реакция и възможност за изпълнение на всякакъв вид поръчки.

Поискайте бърза оферта
Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. Може да разберете повече от нашите "Общи условия за ползване на сайт".